• Δήλωση με τα τεχνικά στοιχεία του φορτηγού και το αποτύπωμα του αριθμού πλαισίου
 • Δύο (2) πιστοποιητικά εκτελωνισμού από το Τελωνείο (πιστοποιητικά Α και Β)
 • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (certificate of conformity)
 • Έγκριση τύπου από την αντίστοιχη ελληνική αντιπροσωπία
 • Απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς
 • Παλιά άδεια κυκλοφορίας (από την χώρα που αγοράστηκε)
 • Ο νέος ιδιοκτήτης τυπώνει την εξουσιοδότηση που θα βρεί εδώ και συμπληρώνει τα στοιχεία του

 

 • Στην περίπτωση που ο νέος ιδιοκτήτης είναι εταιρία απαιτείται ακόμη:
 • καταστατικό για τις ΟΕ ή ΕΕ
 • ΦΕΚ ίδρυσης & εκπροσώπησης για τις ΕΠΕ ή ΑΕ
 • Ο νέος ιδιοκτήτης τυπώνει την Αίτηση Χορήγησης Άδειας Κυκλοφορίας ΦΙΧ που θα βρεί εδώ και συμπληρώνει τα στοιχεία του

  Σε περίπτωση που ο νέος ιδιοκτήτης είναι εταιρία (ΟΕ-ΕΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΑΕ) συμπληρώνονται τα στοιχεία της εταιρείας.

 • ΚΤΕΟ σε ισχύ (το γνήσιο και 1 φωτοαντίγραφο)
 • Εκτύπωση Στοιχείων Μητρώου Επιχείρησης από το Taxisnet όπου θα φαίνεται ότι η επιχείρηση του νέου ιδιοκτήτη είναι ενεργή και οι αντίστοιχοι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) αυτής
 • Απαραίτητη βεβαίωση της Υπηρεσίας Υγιεινής προς τον πωλητή (μεταφορά νωπών τροφίμων και λαχανικών)
 • Απαραίτητη βεβαίωση της Υπηρεσίας Κτηνιατρικής προς τον πωλητή (μεταφορά προϊόντων ζωϊκής προέλευσης – γαλακτοκομικά, κρέατα, ψάρια, ζωντανά, αυγά κλπ, καθώς και κατεψυγμένων προϊόντων)
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι η κυκλοφορία επιτρέπεται ΜΟΝΟ εκτός περιμετρικής ζώνης Αττικής & Θεσαλλονίκης, στην περίπτωση που το φορτηγό είναι τεχνολογίας ντίζελ euro-4 και προηγούμενης

Ποσό παραβόλου για την έκδοση της νέας άδειας στα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη – 75€

Το παράβολο μπορεί να εκδοθεί είτε από την εταιρία μας με τη χρήση μετρητών, είτε να πληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω web-banking στους λογαριασμούς της Περιφέρειας Αττικής.

Συμβεβλημένη Τράπεζα IBAN Περιφέρειας Αττικής (για πληρωμή παραβόλου)
Alpha bank GR25 0140 1100 1100 0200 1000 026
Eurobank GR53 0260 0160 0001 2020 0349 401
Πειραιώς GR65 0172 1370 0051 3703 6037 737

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στην αιτιολογία του παραβόλου θα πρέπει αναγκαστικά να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος

 • Ο νέος ιδιοκτήτης πηγαίνει στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του με τις αίτησεις, τις υπεύθυνες δηλώσεις και τις εξουσιοδοτήσεις για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος